Δασκαλάκης Χριστόφορος

Το 1995 εισήλθα στον Ασφαλιστικό Χώρο ως εκπαιδευτής Ασφαλιστικών Συμβούλων, επιθεωρητής πωλήσεων , Τεχνικός Διευθυντής Ασφαλιστικών Εταιρειών , στην συνέχεια εισήλθα στον ρόλο του Ασφαλιστικού Συμβούλου και από 1/1/2018 έως σήμερα βρίσκομαι στην θέση του Διακεκριμένου Ασφαλιστικού Συμβούλου στην Status Insurance Advisors, με δραστηριότητα σε όλους τους κλάδους ασφαλίσεων και εξειδίκευση σε αυτόν της ζωής, μεγάλων εμπορικών κινδύνων και εξιδεικευμένων ασφαλίσεων.
Μέχρι σήμερα, ακολουθώ με μεγάλη επιτυχία και αποτελεσματικότητα την ίδια πορεία, ενώ μέσα στα χρόνια γνώρισα μεγάλες διακρίσεις και επιβραβεύσεις.
Κατά την διάρκεια όλων αυτών των ετών εξακολουθώ να παρακολουθώ πλήθος σεμιναρίων και επιμορφώσεων που αφορούν το επάγγελμά μου ως Ασφαλιστικού Συμβούλου με επεκτάσεις στους τομείς της επικοινωνίας και των πωλήσεων, λαμβάνοντας όλες τις πιστοποιήσεις
Είμαι Μαθηματικός, κάτοχος MSc Αναλογιστικών Επιστημών

   Ομαδα

   Παπαδόπουλος Σταύρος

   Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών

   Καμπουράκη Μελτίνη

   Διευθύντρια Ανάπτυξης Εργασιών