ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η ελευθερία του να είσαι ασφαλής!
Η οδήγηση είναι ένα πάθος, είναι ελευθερία! Oι ανάγκες του καθενός διαφέρουν. Γι’ αυτό σε συνεργασία   με την Generali Hellas  και με επιλεγμένες ασφαλιστικές εταιρείες, σας παρέχουμε τη δυνατότητα επιλογής ή διαμόρφωσης εξατομικευμένων πακέτων ασφάλισης κάθε μορφής οχήματος (επιβατικά ΙΧ, φορτηγά ΙΧ και ΔΧ, Αγροτικά , Δίκυκλα, Μηχανήματα έργου)
Βασικές παράμετροι για τον υπολογισμό του κόστους :
 • η ηλικία του οδηγού
 • τα χαρακτηριστικά του οχήματος (κυβικά, ιπποδύναμη, αξία οχήματος, έτος κατασκευής)
 • η χρήση του οχήματος (Ε.Ι.Χ., Μοτοσυκλέτα, Φορτηγό, λοιπά χερσαία οχήματα)
 • το ιστορικό ζημιών
 • τρόπος πληρωμής των ασφαλίστρων
 • η γεωγραφική περιφέρεια στην οποία το όχημα συνήθως κυκλοφορεί
 • τα όρια κάλυψης
Για την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, απαραίτητο το αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος και το εν ισχύ δίπλωμα του κυρίως οδηγού.
Α.ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Αστική Ευθύνη
Η ασφάλιση  Αστικής Ευθύνης που είναι και υποχρεωτική από το Νόμο περιλαμβάνει την αποζημίωση Τρίτων από ζημιές που προκάλεσε το ασφαλισμένο όχημα κατά την κυκλοφορία του ή την λειτουργία του.
 • Σωματικές Βλάβες έναντι Τρίτων
 • Υλικές Ζημιές έναντι Τρίτων
 • Σωματικές Βλάβες επιβαινόντων
 • Αστική Ευθύνη κλέπτου
Τα υποχρεωτικά κατώτατα όρια είναι αυτά που ορίζονται κάθε φορά από την Ελληνική Νομοθεσία.
Α.ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Κατόπιν επιθυμίας του πελάτη υπάρχει δυνατότητα παροχής πρόσθετων, προαιρετικών καλύψεων. Αυτές  διαφέρουν ανά Ασφαλιστική Εταιρία και αναγράφονται στο έντυπο Γενικών Όρων που επισυνάπτεται σε κάθε πρωτασφαλιστήριο.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι κάτωθι:
 • Πυρκαγιά από κάθε αιτία
 • Ολική κλοπή
 • Μερική κλοπή (αφαίρεση τμημάτων ή/και εξαρτημάτων του οχήματος)
 • Ίδιες Ζημιές από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή ή ανατροπή.
 • Κακόβουλες Πράξεις, Τρομοκρατικές ενέργειες, Στάσεις/Απεργίες/Οχλαγωγίες
 • Θραύση Κρυστάλλων
 • Φυσικά Φαινόμενα (πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι ή σεισμό)
 • Αστική Ευθύνη από Πυρκαγιά
 • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού/Ιδιοκτήτη
 • Νομική Προστασία
 • Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Οδική Βοήθεια κατόπιν ατυχήματος ή/και Βλάβης
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και για να σχεδιάσουμε μαζί την λύση που σας ταιριάζει !
//statusinsurance.gr/wp-content/uploads/2018/11/car.jpg