Τσακυρίδης Αθανάσιος

Tον Μάρτιο του 1996 εισήλθα στον ασφαλιστικό χώρο, στον ρόλο του ασφαλιστικού συμβούλου  ως Executive Producer με δραστηριότητα σε όλους τους κλάδους ασφαλίσεων με εξειδίκευση σε αυτόν της ζωής, μεγάλων εμπορικών κινδύνων και ομαδικών .Το 2002 διετέλεσα  ως Unit Manager και από το 2003 έως το 2017 ως Διευθυντής Ομάδας στην Generali Hellas.  Σήμερα βρίσκομαι στην θέση  του Assistant Manager στην Status Insurance Advisor.
Κατά την διάρκεια όλων αυτών των ετών έχω παρακολουθήσει δεκάδες σεμινάρια σχετικά με την Ηγεσία – marketing -  διοίκηση ανθρώπινο δυναμικού  – πωλήσεις – συναισθηματική νοημοσύνη καθώς και από το 2001 έως και σήμερα είμαι εκπαιδευτής νέων ασφαλιστών.
Είμαι πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης .

    

   Ομαδα

   Παπαδόπουλος Σταύρος

   Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών

   Καμπουράκη Μελτίνη

   Διευθύντρια Ανάπτυξης Εργασιών