ΧΑΝΙΑ

Στανίνος Ιωάννης

Υπεύθυνος Υποστήριξης Πωλήσεων

Δασκαλάκη Θεοδοσία

Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Καραβάνος Χαράλαμπος

Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Χριστίνα Αρσόγλου

Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Καμπουράκης Φώτιος

Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Τσοτσορου Ελένη

Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Λιλικάκης Θεμιστοκλής

Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Κολέσης Αλέξανδρος

Ασφαλιστικός Σύμβουλος