ΧΑΝΙΑ

Δασκαλάκη Θεοδοσία

Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Καραβάνος Χαράλαμπος

Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Χριστίνα Αρσόγλου

Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Καμπουράκης Φώτιος

Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Τσοτσορου Ελένη

Ασφαλιστικός Σύμβουλος