Πιτσούλη Σοφία

Το 2000 εισήλθα στον Ασφαλιστικό Χώρο στη θέση της Γραμματειακής Υποστήριξης στο Γραφείο Πωλήσεων Ηρακλείου της Generali Hellas, με γνώση υποστήριξης σε όλους τους κλάδους ασφαλίσεων και εξειδίκευση σε αυτόν της Ζωής. Από τον Ιανουάριο του 2018 έως και σήμερα, συνεχίζω στο τμήμα Υποστήριξης Πωλήσεων στην Status Insurance Advisors . Το 2018 στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης , πιστοποιήθηκα από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Ασφαλιστικός Σύμβουλος

   Ομαδα

   Παπαδόπουλος Σταύρος

   Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών

   Καμπουράκη Μελτίνη

   Διευθύντρια Ανάπτυξης Εργασιών