Βασιλειάδης Μιχάλης

Το 1990 εισήλθα στον ασφαλιστικό χώρο ως παραγωγός ασφαλειών στην Λαϊκή Ζωής όπου  το 1992 απέκτησα την ιδιότητα του Unit Manager με δραστηριότητα σε όλους τους κλάδους ασφαλίσεων με εξειδίκευση στον κλάδο ζωής , μεγάλων εμπορικών κινδύνων και ομαδικών.
Από το 1997 με την ιδιότητα του Unit Manager στο agency system της Generali Hellas δημιουργήσαμε μια δυναμική ομάδα συνεργατών στην περιοχή Κατερίνης.
Από τον Ιανουάριο του 2018 είμαι συντονιστής γραφείου στην εταιρεία Status Insurance Advisor. Μέχρι σήμερα , ακολουθώ με μεγάλη επιτυχία και αποτελεσματικότητα την ίδια πορεία, ενώ μέσα στα χρόνια γνώρισα διακρίσεις και επιτυχίες και συνεχίζω μια μακροχρόνια εκπαίδευση στον τομέα της επικοινωνίας και των πωλήσεων, με συνεχή ενημέρωση στον ασφαλιστικό τομέα και όλες τις πιστοποιήσεις.
Είμαι κάτοχος πτυχίου  ΤΕΙ  της σχολής τεχνολόγος ηλεκτρονικής.

   Ομαδα

   Παπαδόπουλος Σταύρος

   Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών

   Καμπουράκη Μελτίνη

   Διευθύντρια Ανάπτυξης Εργασιών