Βασιλειάδης Γιάννης

Το 2004 εισήλθα στον ασφαλιστικό χώρο ως ασφαλιστικός σύμβουλος στην  Generali Hellas με δραστηριότητα σε όλους τους κλάδους των ασφαλίσεων και με εξειδίκευση στον κλάδο ασφαλίσεων ζωής.
Μέχρι σήμερα , ακολουθώ με μεγάλη επιτυχία και αποτελεσματικότητα την ίδια πορεία, ενώ μέσα στα χρόνια γνώρισα διακρίσεις και επιτυχίες και συνεχίζω μια μακροχρόνια εκπαίδευση στον τομέα της επικοινωνίας και των πωλήσεων, με συνεχή ενημέρωση στον ασφαλιστικό τομέα και όλες τις πιστοποιήσεις.

   Ομαδα

   Παπαδόπουλος Σταύρος

   Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών

   Καμπουράκη Μελτίνη

   Διευθύντρια Ανάπτυξης Εργασιών