Ραφαηλίδης Αθανάσιος

To 2013 εισήλθα στο Ασφαλιστικό επάγγελμα, στον ρόλο του Ασφαλιστικού Συμβούλου με δραστηριότητα σε όλους τους κλάδους ασφαλίσεων. Μέχρι σήμερα, ακολουθώ με αποτελεσματικότητα την ίδια πορεία μέσα από σεμινάρια και συνεχούς εκπαίδευσης στον τομέα της επικοινωνίας και των πωλήσεων. Είμαι κάτοχος πτυχίου Πολίτικων Έργων Υποδομής του Α.Τ.Ε.Ι Λάρισας.
Ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος ,προσωπικά πιστεύω, είναι ο επαγγελματίας που πραγματώνει την ασφαλιστική ιδέα. Ο ρόλος του δεν είναι μόνο επαγγελματικός αλλά και κοινωνικός.Το επάγγελμα έχει έντονα κοινωνικές διαστάσεις, γιατί οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι αναντικατάστατες. Με τις πολλαπλές δραστηριότητες του ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος στον κλάδο Ζωής – Επενδύσεων, Υγείας & Γενικών Ασφαλίσεων (Πυρός, Κλοπής, Αστικής Ευθύνης) υποστηρίζει τη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου των ασφαλισμένων.

   Ομαδα

   Παπαδόπουλος Σταύρος

   Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών

   Καμπουράκη Μελτίνη

   Διευθύντρια Ανάπτυξης Εργασιών