Φλώρος Γιώργος

Το 2006 εισήλθα στον ασφαλιστικό χώρο στο ρόλο του ασφαλιστικού συμβούλου με δραστηριότητα σε όλους του κλάδους των ασφαλίσεων και με εξειδίκευση στον κλάδο των ασφαλίσεων ζωής.
Μέχρι σήμερα εξακολουθώ με επιτυχία και αποτελεσματικότητα την επαγγελματική μου πορεία λαμβάνοντας πολλαπλές διακρίσεις στον χώρο , ενώ παρακολουθώ πλήθος σεμιναρίων στον τομέα επικοινωνίας και των πωλήσεων λαμβάνοντας όλες τις πιστοποιήσεις .

   Ομαδα

   Παπαδόπουλος Σταύρος

   Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών

   Καμπουράκη Μελτίνη

   Διευθύντρια Ανάπτυξης Εργασιών