Καμπουράκης Φώτιος

Δραστηριοποιούμαι στον ασφαλιστικό χώρο από το 2013. Ξεκίνησα και συνεχίζω να συνεργάζομαι κυρίως με την Generali Hellas και άλλες αναγνωρισμένες ασφαλιστικές εταιρείες. Εμφανίζω μια σταθερά ανοδική πορεία μέχρι και σήμερα, με παρουσία σε όλους του κλάδους Ασφαλίσεων αλλά, εξειδίκευση σε αυτούς των Γενικών Ασφαλίσεων.
Είμαι Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, με σπουδές στο Ανώτατο Τεχνικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηρακλείου. Έκτοτε εκπαιδεύτηκα στους σε τομείς που συνδέονται με τον Ασφαλιστικό χώρο και ειδικότερα, Τεχνικές Πωλήσεων και Επικοινωνίας.
Συνεχίζω την δραστηριότητα μου και την εκπαίδευση μου με τον ίδιο ζήλο και ενθουσιασμό.

   Ομαδα

   Παπαδόπουλος Σταύρος

   Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών

   Καμπουράκη Μελτίνη

   Διευθύντρια Ανάπτυξης Εργασιών