Φίλκα Νάντια

Το 2018 εισήλθα στον ασφαλιστικό χώρο στην θέση της Υποστήριξης Πωλήσεων στην Status Insurance Advisors, με γνώση υποστήριξης σε όλους τους κλάδους ασφαλίσεων και εξειδίκευση σε αυτόν της Ζωής. Το 2018 στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης , πιστοποιήθηκα από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Ασφαλιστικός Σύμβουλος.

   Ομαδα

   Παπαδόπουλος Σταύρος

   Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών

   Καμπουράκη Μελτίνη

   Διευθύντρια Ανάπτυξης Εργασιών