Τσαμπουράκη Χαρούλα

 

Το 1989 εισήλθα στο Επάγγελμα του Ασφαλιστικού Συμβούλου με εξειδίκευση στον κλάδο Ζωής. Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής μου καριέρας, διετέλεσα και Unit Manager, Assistant Manager, Διευθύντρια Ανάπτυξης Γραφείου στο Ηράκλειο αλλά και στο Τυμπάκι και Executive Producer. Με συνεχείς εκπαιδεύσεις, τα 30 χρόνια της καριέρας μου – και συνεχίζω, κυρίως στον τομέα των Τεχνικών πωλήσεων αλλά και αυτοβελτίωσης, είμαι υπέρμαχος του λειτουργήματος που ασκώ και θα συνεχίσω γιατί το επάγγελμα μου το αγαπώ.

   Ομαδα

   Παπαδόπουλος Σταύρος

   Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών

   Καμπουράκη Μελτίνη

   Διευθύντρια Ανάπτυξης Εργασιών