Σχοιναράκη Μαρία

 

Το 2015 εισήλθα στο Ασφαλιστικό Χώρο, στον ρόλο του Ασφαλιστικού Συμβούλου με δραστηριότητα σε όλους τους κλάδους ασφαλίσεων και εξειδίκευση σε αυτό των γενικών ασφαλίσεων. Μέχρι σήμερα, ακολουθώ με μεγάλη επιτυχία και αποτελεσματικότητα την ίδια πορεία. Με συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση στον ασφαλιστικό τομέα με όλες τις πιστοποιήσεις.

   Ομαδα

   Παπαδόπουλος Σταύρος

   Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών

   Καμπουράκη Μελτίνη

   Διευθύντρια Ανάπτυξης Εργασιών