Στεφανάκης Στυλιανός

Το 1994 εισήλθα στον Ασφαλιστικό Χώρο στην Generali Hellas ,ως ασφαλιστής ,επόπτης Ασφαλιστικών συμβουλών , Executive Producer και από 1/1/2018 έως σήμερα βρίσκομαι στην θέση του Διακεκριμένου Ασφαλιστικού Συμβούλου στην Status Insurance Advisors, με δραστηριότητα σε όλους τους κλάδους ασφαλίσεων και εξειδίκευση σε αυτόν της ζωής.
Μέχρι σήμερα, ακολουθώ με μεγάλη επιτυχία και αποτελεσματικότητα την ίδια πορεία, ενώ μέσα στα χρόνια γνώρισα μεγάλες διακρίσεις και επιβραβεύσεις.
Κατά την διάρκεια όλων αυτών των ετών παρακολουθώ πλήθος σεμιναρίων και επιμορφώσεων που αφορούν το επάγγελμά μου ως Ασφαλιστικού Συμβούλου με επεκτάσεις στους τομείς της επικοινωνίας και των πωλήσεων, λαμβάνοντας όλες τις πιστοποιήσεις

   Ομαδα

   Παπαδόπουλος Σταύρος

   Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών

   Καμπουράκη Μελτίνη

   Διευθύντρια Ανάπτυξης Εργασιών