Στεφάνου Βασίλειος

 

Το 2015 εισήλθα στο Ασφαλιστικό Επάγγελμα , στον ρόλο του Ασφαλιστικού Συμβούλου με δραστηριότητα σε όλους τους κλάδους ασφαλίσεων. Μέχρι σήμερα, ακολουθώ με μεγάλη επιτυχία και αποτελεσματικότητα την ίδια πορεία. Είμαι κάτοχος πτυχίου Λογιστικά και Χρηματοοικονομικά από Τ.Ε.Ι Ηρακλείου Κρήτη. Με συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση στον ασφαλιστικό τομέα με όλες τις πιστοποιήσεις.

   Ομαδα

   Παπαδόπουλος Σταύρος

   Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών

   Καμπουράκη Μελτίνη

   Διευθύντρια Ανάπτυξης Εργασιών