Σαρρής Ιωάννης

Ξεκίνησα ως Ασφαλιστικός Σύμβουλος το 1993 στην Schweiz Life και κατόπιν βρέθηκα στον Τραπεζικό χώρο για μία 20ετία αναλαμβάνοντας την ανάπτυξη εργασιών μέσω Bancassurance.
To 2017 εντάχθηκα στο Agency δίκτυο της Generali. Παρακολουθώ πλήθος σεμιναρίων και επιμορφώσεων που αφορούν το επάγγελμά μου ως Ασφαλιστικού Συμβούλου με επεκτάσεις στους τομείς της επικοινωνίας και των πωλήσεων, λαμβάνοντας όλες τις πιστοποιήσεις.
Πιστεύω ότι ο σύγχρονος Ασφαλιστής πρέπει να είναι ανθρώπινος, ευχάριστος και αληθινός με τους ανθρώπους, χωρίς να υποκρίνεται, αλλά να δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης.
Είμαι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών του ΑΠΘ, ενώ παράλληλα ασκώ και δραστηριότητα Συμβούλου Διαχείρισης Δανείων.

   Ομαδα

   Παπαδόπουλος Σταύρος

   Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών

   Καμπουράκη Μελτίνη

   Διευθύντρια Ανάπτυξης Εργασιών