Νικηφόρος Βαγγέλης

 

Νικηφόρος Βαγγέλης
Το 1994 εισήλθα στο Ασφαλιστικό Επάγγελμα , στον ρόλο του Ασφαλιστικού Συμβούλου με δραστηριότητα σε όλους τους κλάδους. Μέχρι σήμερα, ακολουθώ με μεγάλη επιτυχία και αποτελεσματικότητα την ίδια πορεία και συνεχίζω μια μακροχρόνια εκπαίδευση στον τομέα της επικοινωνίας και των πωλήσεων.

 


   Ομαδα

   Παπαδόπουλος Σταύρος

   Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών

   Καμπουράκη Μελτίνη

   Διευθύντρια Ανάπτυξης Εργασιών