Νασσίμ Σύριος

Το 2014 εισήλθα  στο Ασφαλιστικό Επάγγελμα , στον ρόλο του Ασφαλιστικού Συμβούλου με δραστηριότητα σε όλους τους κλάδους ασφαλίσεων. Κατάφερα σταθερή αύξηση στο χαρτοφυλάκιο μου και προσπάθησα να βελτιώσω τη ποιοτική του σύνθεση. Είμαι κάτοχος πτυχίου Μηχανικού Πληροφορικής, παρακολουθώ πλήθος σεμιναρίων και επιμορφώσεων που αφορούν το επάγγελμά μου ως Ασφαλιστικού Συμβούλου, λαμβάνοντας όλες τις πιστοποιήσεις και τον τελευταίο χρόνο προσπαθώ να προσεγγίσω τον κλάδο της Κυβερνοασφάλησης [!]. Επικοινωνία & Εκπαίδευση θεωρώ ότι είναι τα κλειδιά μαζί με ατελείωτη υπομονή στο αντικείμενο μας.

 

 

 

 

 


   Ομαδα

   Παπαδόπουλος Σταύρος

   Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών

   Καμπουράκη Μελτίνη

   Διευθύντρια Ανάπτυξης Εργασιών