Τελλίδης Μιλτιάδης

Τον Νοέμβριο 2002 έδωσα εξετάσεις με επιτυχία στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την άδεια του Ασφαλιστικού Συμβούλου.
Ξεκίνησα την επαγγελματική μου σταδιοδρομία στην ασφαλιστική βιομηχανία με την εταιρεία INTERAMERICAN και από τον Απρίλιο του 2005 συνεργάζομαι αποκλειστικά με την εταιρεία μας.
Δραστηριοποιούμαι σε όλους τους κλάδους ασφαλίσεων και εξειδικευμένα σε αυτόν της ζωής.
Μέχρι σήμερα ,ακολουθώ με μεγάλη επιτυχία και αποτελεσματικότητα την ίδια πορεία, ενώ μέσα στα χρόνια γνώρισα διακρίσεις όπως αυτή του Executive Producer το 2011.
Είμαι κάτοχος του πτυχίου Στελεχών Αεροπορικών Επιχειρήσεων του Ι.Ε.Κ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.
Η μακροχρόνια εκπαίδευση μου στον τομέα της επικοινωνίας και των πωλήσεων συνεχίζεται μέχρι σήμερα με την παρακολούθηση πλήθος σεμιναρίων και επιμορφώσεων που αφορούν το επάγγελμά μου ως Ασφαλιστικού, λαμβάνοντας όλες τις πιστοποιήσεις


   Ομαδα

   Παπαδόπουλος Σταύρος

   Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών

   Καμπουράκη Μελτίνη

   Διευθύντρια Ανάπτυξης Εργασιών