Καμπουράκη Μελτίνη

Η πολυετή παρουσία μου στην Ασφαλιστική Αγορά χαρακτηρίζεται από επιτυχημένη και έντονη δραστηριότητα στον κλάδο Υγείας και Σύνταξης. Προτεραιότητα ωστόσο για μένα είχε πάντα ο τομέας του management, με βαθιά πεποίθηση ότι η μεγαλύτερη πρόκληση βρίσκεται στην την ανάπτυξη των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων των Συνεργατών. Τον Ιανουάριο του 2003 εντάχθηκα στο Agency System της Generali Hellas, το οποίο υπηρέτησα από θέσεις ευθύνης ως Διευθύντρια Ανάπτυξης Εργασιών ή ως Διευθύντρια Ομάδος με υψηλές διακρίσεις.
Πιστεύοντας στην διαρκή βελτίωση, όλα τα έτη που ακολουθήσαν φρόντισα να επιμορφώνομαι με συνεχή εκπαίδευση και σεμινάρια, με θεματολογία σχετικά την Ηγεσία, τις Πωλήσεις και την Αποτελεσματική Διαχείριση Ομάδων.
Από 1 Ιανουαρίου 2018 δημιουργήσαμε την Status Insurance Advisors με στόχο να είμαστε η πρώτη επιλογή για τους Ασφαλιστικούς Συμβούλους που σκοπεύουν στην παροχή υψηλής ποιότητας, σύγχρονων και ουσιαστικών ασφαλιστικών λύσεων λειτουργώντας με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα, αξιοπιστία και κυρίως διατηρώντας ανθρώπινο πρόσωπο στις σχέσεις με τους πελάτες.

   Ομαδα

   Παπαδόπουλος Σταύρος

   Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών

   Καμπουράκη Μελτίνη

   Διευθύντρια Ανάπτυξης Εργασιών