Μωυσίδου Μαντώ

Το 1996 εισήλθα στο Ασφαλιστικό επάγγελμα ,στον ρόλο του Ασφαλιστικού Συμβούλου με δραστηριότητα σε όλους τους κλάδους ασφαλίσεων, με μεγάλη εξειδίκευση στον κλάδο Ζωής. Μέχρι σήμερα ,ακολουθώ με μεγάλη επιτυχία και αποτελεσματικότητα την ίδια πορεία.
Είμαι κάτοχος πτυχίου Τ.Ε.Ι Λογιστών και από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με τον ΕΙΑΣ πτυχίο μονοετούς φοίτησης ασφαλιστικών σπουδών όπου συνεχίζω την μακροχρόνια εκπαίδευση στον τομέα της επικοινωνίας και των πωλήσεων καθώς επίσης και παρακολούθηση σεμιναρίων προσωπικής ανάπτυξης και βελτίωσης.
Προσωπικά πιστεύω ότι το επάγγελμα μας έχει έντονα κοινωνικά διαστάσεις ,και για αυτό απαιτείται ο σωστά καταρτισμένος και έντονα ευαισθητοποιημένος Ασφαλιστικός Σύμβουλος, καθώς μέσα από τις πολλαπλές δραστηριότητες του στους διάφορους κλάδους ασφαλίσεων βοηθά στη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου των Ασφαλισμένων.

   Ομαδα

   Παπαδόπουλος Σταύρος

   Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών

   Καμπουράκη Μελτίνη

   Διευθύντρια Ανάπτυξης Εργασιών