Μπυρος Κωνσταντίνος

Το 2014 εισήλθα στο Ασφαλιστικό Επάγγελμα, στον ρόλο του Ασφαλιστικού Συμβούλου με δραστηριότητα σε όλους τους κλάδους των ασφαλίσεων και με εξειδίκευση στον κλάδο ασφαλίσεων ζωής.
Μέχρι σήμερα ακολουθώ με αυξανόμενη επιτυχία και αποτελεσματικότητα την επαγγελματική μου πορεία λαμβάνοντας πολλαπλές διακρίσεις στο χώρο, ενώ παρακολουθώ πλήθος σεμιναρίων και συνεχίζω μια μακροχρόνια εκπαίδευση στον τομέα της επικοινωνίας και των πωλήσεων λαμβάνοντας όλες τις πιστοποιήσεις.

   Ομαδα

   Παπαδόπουλος Σταύρος

   Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών

   Καμπουράκη Μελτίνη

   Διευθύντρια Ανάπτυξης Εργασιών