ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Το 1997 εισήλθα στον ασφαλιστικό χώρο με τον ρόλο του ασφαλιστικού συμβούλου, με δραστηριότητα σε όλους τους κλάδους  ασφαλίσεων, έχοντας όλες τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις μέχρι και σήμερα.

Με σεμινάρια, στον τομέα των ασφαλιστικών προϊόντων, πωλήσεων και επαγγελματικής αυτοβελτιωσης, καθημερινή εκπαίδευση και ενημέρωση, συνεχίζω να ακολουθώ την ίδια πορεία μέχρι και σήμερα, μέσα απο διακρίσεις και βραβεύσεις στον ρόλο του διακεκριμένου ασφαλιστή και του Unit Manager.
Ο συνδυασμός δυνατής ομάδας, εταιρείας με φερεγγυότητα και το ήθος συνεργασίας με τον πελάτη και την μεταξύ του σχέσης ζωής που έχει αξία ανεκτίμητη.