Καστρινάκης Κώστας

Το 1993 εισήλθα στον ασφαλιστικό χώρο , στον ρόλο του ασφαλιστικού σύμβουλου με δραστηριότητα σε όλους τους κλάδους ασφαλίσεων με εξειδίκευση στον κλάδο ζωής . Η πορεία μου ως ασφαλιστικός σύμβουλος και ως Unit Manager είναι επιτυχημένη με αρκετές διακρίσεις και διατηρώ ασφαλιστικό γραφείο (''ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ'')  στα Χανιά . Είμαι κάτοχος πτυχίου πληροφορικής και ακολουθώ εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης στον τομέα της επικοινωνίας και των πωλήσεων.

   Ομαδα

   Παπαδόπουλος Σταύρος

   Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών

   Καμπουράκη Μελτίνη

   Διευθύντρια Ανάπτυξης Εργασιών