Θάνος Ντόλιος

Το 2006 εισήλθα στον ασφαλιστικό χώρο ως Ασφαλιστικός σύμβουλος με τη μορφή του Agency. Από το 2010 ξεκίνησα συνεργασία με πρακτορείο ασφαλειών όπου ανέλαβα μαζί με το κομμάτι σου συμβούλου και το τμήμα αποζημιώσεων όλων των κλάδων αποκτώντας εξειδίκευση και εμπειρία στη διαχείριση αποζημιώσεων. Το 2020 εντάχθηκα ως ασφαλιστικός σύμβουλος στην ομάδα της Status Insurance Advisors. Εξειδικεύομαι σε προϊόντα ασφαλίσεων ζωής και γενικών κλάδων ακολουθώντας αυξανόμενη πορεία και αποτελεσματικότητα. Παρακολουθώ πλήθος σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων στο κομμάτι των ασφαλειών λαμβάνοντας όλες τις πιστοποιήσεις.

   Ομαδα

   Παπαδόπουλος Σταύρος

   Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών

   Καμπουράκη Μελτίνη

   Διευθύντρια Ανάπτυξης Εργασιών