Ζαχαριάδου Γεωργία

Εισήλθα στον ασφαλιστικό χώρο ως γραμματεία Υποστήριξης Πωλήσεων τον Μάϊο 1997 στο ασφαλιστικό πρακτορείο Α.Σ.Π. Από τον Οκτώβριο του 1999 έως το 2007 κατείχα την ίδια θέση στο ασφαλιστικό πρακτορείο ΠΡΑΙΜ SERVICE . Στη συνέχεια από το 2007 έως 2017 εργάστηκα ως ασφαλιστικός υπάλληλος στην GENERALI HELLAS στην γραμματειακή υποστήριξη του Γραφείου Πωλήσεων της Θεσσαλονίκης. Από τον Ιανουάριο του 2018 έως και σήμερα, συνεχίζω στο τμήμα Υποστήριξης Πωλήσεων στην Status Insurance Advisors . Το 2018 στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης , πιστοποιήθηκα από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Ασφαλιστικός Σύμβουλος.


   Ομαδα

   Παπαδόπουλος Σταύρος

   Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών

   Καμπουράκη Μελτίνη

   Διευθύντρια Ανάπτυξης Εργασιών