Τσοτσορου Ελένη

To 2014 ξεκίνησα τη συνεργασία μου με την Generali Hellas, με την ιδιότητα τότε του Δόκιμου Ασφαλιστικού Συμβούλου. Λαμβάνοντας την πιστοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος , συνέχισα μέχρι και σήμερα, με δραστηριότητα σε όλους τους κλάδους Ασφαλίσεων.
Τελείωσα Βρεφονηπιοκόμος στην Σχολή Ανδρέα Συγγρού στην Αθήνα, επάγγελμα το οποίο δεν εξάσκησα. Κατάφερα να επιτύχω τους προσωπικούς στόχους που έθεσα στον Ασφαλιστικό χώρο, αξιοποιώντας την προηγούμενη εμπειρία μου, σε θέσεις ευθύνης, και θα συνεχίσω επιδεικνύοντας ήθος, με τον ίδιο ζήλο και επαγγελματισμό.
Επειδή η εκπαίδευση δεν διακόπτεται ποτέ, γι’ αυτό και συνεχίζω να εκπαιδεύομαι καθημερινά, σε θέματα που αφορούν τον Ασφαλιστικό Κλάδο (θεσμικές αλλαγές, προϊόντα, πωλήσεις, επικοινωνία, προσωπική βελτίωση.

   Ομαδα

   Παπαδόπουλος Σταύρος

   Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών

   Καμπουράκη Μελτίνη

   Διευθύντρια Ανάπτυξης Εργασιών