Δασκαλάκη Ειρήνη

Το 2012 άρχισα να ασκώ το επάγγελμα του ασφαλιστικού συμβούλου με δραστηριότητα σε όλους τους κλάδους . Το 2015 ξεκίνησα να συνεργάζομαι με την GENERALI HELLAS από την οποία απέκτησα πολλές γνώσεις και εμπειρία στις ασφαλίσεις του κλάδου ζωής. Έχω παρακολουθήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια στον τομέα της επικοινωνίας και των πωλήσεων.

   Ομαδα

   Παπαδόπουλος Σταύρος

   Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών

   Καμπουράκη Μελτίνη

   Διευθύντρια Ανάπτυξης Εργασιών