Αλεξανδρίδης Δημήτριος

Το 1998 εισήλθα στον Ασφαλιστικό Χώρο , στον ρόλο του Ασφαλιστικού Συμβούλου , από το 2001 σαν ασφαλιστής ,επόπτης Ασφαλιστικών συμβουλών Executive Producer στην Generali Hellas και από 1/1/2018 έως σήμερα βρίσκομαι στην θέση του Διακεκριμένου Ασφαλιστικού Συμβούλου στην Status Insurance Advisors, με δραστηριότητα σε όλους τους κλάδους ασφαλίσεων και εξειδίκευση σε αυτόν της ζωής, μεγάλων εμπορικών κινδύνων και ομαδικών.
Μέχρι σήμερα, ακολουθώ με μεγάλη επιτυχία και αποτελεσματικότητα την ίδια πορεία, ενώ μέσα στα χρόνια γνώρισα μεγάλες διακρίσεις και επιβραβεύσεις.
Είμαι τελειόφοιτος του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση στον ασφαλιστικό τομέα, με όλες τις πιστοποιήσεις.

   Ομαδα

   Παπαδόπουλος Σταύρος

   Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών

   Καμπουράκη Μελτίνη

   Διευθύντρια Ανάπτυξης Εργασιών