Μπαξεβάνης Γεώργιος

Το 2000 εισήλθα  στον Ασφαλιστικό Χώρο  στον ρόλο του Ασφαλιστικού Συμβούλου , από το 2001 σαν ασφαλιστής ,επόπτης Ασφαλιστικών συμβουλών, Executive Producer στην Generali Hellas και από 1/1/2018  έως σήμερα βρίσκομαι στην θέση του  Διακεκριμένου Ασφαλιστικού Συμβούλου στην Status Insurance Advisors με δραστηριότητα σε όλους τους κλάδους ασφαλίσεων και εξειδίκευση σε αυτόν της ζωής και μεγάλων εμπορικών κινδύνων.
Μέχρι σήμερα, ακολουθώ με μεγάλη επιτυχία και αποτελεσματικότητα την ίδια πορεία, ενώ μέσα στα χρόνια γνώρισα διακρίσεις και επιβραβεύσεις.
Σπούδασα από το 1987 έως 1989 στην ανώτατη Βιομηχανική σχολή /τμήμα οικονομικό και από το 1988 έως 1992 στο Τμήμα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού ΑΠΘ.
Από το 1994 έως το 1999 εργάστηκα ως υπεύθυνος μαζικού αθλητισμού του Δήμου Μηχανιώνας.
Από 1997 έως το 2000 στο τμήμα πωλήσεων της εταιρείας Polyplan consulting.

 

 


   Ομαδα

   Παπαδόπουλος Σταύρος

   Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών

   Καμπουράκη Μελτίνη

   Διευθύντρια Ανάπτυξης Εργασιών