Γαλανός Ανδρέας

Το 2001 εισήλθα στον Ασφαλιστικό Χώρο , στον ρόλο του Ασφαλιστικού Συμβούλου, το 2007 σαν Executive Producer και από το 2013 Assistant Manager, με δραστηριότητα σε όλους τους κλάδους ασφαλίσεων και εξειδίκευση σε αυτόν της ζωής, μεγάλων εμπορικών κινδύνων και ομαδικών. Μέχρι σήμερα, ακολουθώ με μεγάλη επιτυχία και αποτελεσματικότητα την ίδια πορεία, ενώ μέσα στα χρόνια γνώρισα διακρίσεις και επιβραβεύσεις. Είμαι κάτοχος πτυχίου της Σχολής Εμπορικού Ναυτικού της Ύδρας και συνεχίζω μια μακροχρόνια εκπαίδευση στον τομέα της επικοινωνίας και των πωλήσεων. Με συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση στον ασφαλιστικό τομέα με όλες τις πιστοποιήσεις.

   Ομαδα

   Παπαδόπουλος Σταύρος

   Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών

   Καμπουράκη Μελτίνη

   Διευθύντρια Ανάπτυξης Εργασιών