Βοσκάκη Μαρία

Το 2012 εισήλθα στο Ασφαλιστικό Χώρο , στον ρόλο του Ασφαλιστικού Συμβούλου με δραστηριότητα σε όλους τους κλάδους ασφαλίσεων και με εξειδίκευση σε αυτόν των γενικών ασφαλίσεων. Μέχρι σήμερα, ακολουθώ με επιτυχία και αποτελεσματικότητα την ίδια πορεία. Με συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση στον ασφαλιστικό τομέα με όλες τις πιστοποιήσεις.

   Ομαδα

   Παπαδόπουλος Σταύρος

   Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών

   Καμπουράκη Μελτίνη

   Διευθύντρια Ανάπτυξης Εργασιών