ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η Ασφάλεια Οικογενειακής Αστικής Ευθύνης προστατεύει τον ασφαλισμένο, αλλά και τα προστατευόμενα μέλη του, από σωματικές βλάβες και απώλεια ζωής που θα προκαλέσουν σε τρίτους καθώς και τις υλικές ζημιές σε πράγματα ή ζώα ιδιοκτησίας τρίτων. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του προγράμματος ασφάλισης Προσωπικής Αστικής Ευθύνης που παρέχουμε σε συνεργασία με την Generali Hellas , είναι ότι η κάλυψη ισχύει σε όλους τους χώρους .
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά , καλύπτει περιπτώσεις όπως:
  • Ευθύνη του ασφαλισμένου και της οικογένειάς του ή εξαρτώμενων ατόμων προς τρίτους για πρόκληση σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών
  • Ευθύνη από την ιδιοκτησία κατοικίδιου ζώου
  • Ευθύνη από τη χρήση ποδηλάτου
//statusinsurance.gr/wp-content/uploads/2018/11/family-07.jpg