ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οι περισσότεροι γνωρίζουν και όλοι μπορούν να φανταστούν τους κινδύνους που κρύβονται στην μεταφορά εμπορευμάτων.
Τα στελέχη μας γνωρίζοντας αυτούς τους κινδύνους κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των εμπορευμάτων, μελετούν τις ανάγκες σας αναλυτικά και σχεδιάζουν πλάνα διαχείρισης κινδύνων σε συνεργασία με την Generali Hellas που κατέχει ηγετικό ρόλο στην Ελλάδα στο κομμάτι αυτό και με επιλεγμένες ασφαλιστικές εταιρείες .
Οι προτάσεις μας βασίζονται :
  • στο τι μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά
  • το είδος και την αξία των εμπορευμάτων
  • το είδος και τη μέθοδο συσκευασίας
  • τον τόπο φόρτωσης, προορισμού και τη διαδρομή που θα ακολουθηθεί
Οι όροι των ασφαλίσεων μεταφορών διέπονται από τρείς  Ρήτρες  και οι παρεχόμενες καλύψεις τους περιγράφονται ενδεικτικά και συνοπτικά στις πιο κάτω κατηγορίες:
  • Κάλυψη με Ρήτρα Α(η επονομαζόμενη κατά παντός κινδύνου) με την οποία καλύπτονται  οι περισσότεροι κίνδυνοι ζημιών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, με εξαίρεση γεγονότα που πάγια εξαιρούνται από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ενδεικτικά μπορεί να αναφερθεί ως παράδειγμα η δόλια διεκδίκηση αποζημίωσης, η μόλυνση από ραδιενεργά υλικά, κλπ.
  • Κάλυψη με Ρήτρα Β(αφορά κατονομαζόμενους κινδύνους) διευρυμένη κάλυψη με την οποία καλύπτονται βασικοί κίνδυνοι, επιπλέον αυτών της ρήτρας C, χωρίς όμως να προσεγγίζει τα δεδομένα της Ρήτρας Α
  • Κάλυψη με Ρήτρα C(αφορά κατονομαζόμενους κινδύνους) με την οποία καλύπτονται βασικοί κίνδυνοι, δηλαδή ο πελάτης θα αποζημιωθεί εάν και εφόσον συμβούν συγκεκριμένα γεγονότα, τα οποία έχουν να κάνουν αποκλειστικά και μόνο με συγκεκριμένους κινδύνους όπως ενδεικτικά:
Χερσαίες Μεταφορές: πυρκαγιά, πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή, εκτροπή από την πορεία (εκτροχιασμό ή εκτροπή από το οδόστρωμα) και άλλους σχετικούς κινδύνους ατυχήματος (γεγονός τυχαίο, ανεξάρτητο από τη θέληση κάποιου, με άμεση συνέπεια τις υλικές ζημίες των ασφαλισμένων αντικειμένων).
Θαλάσσιες Μεταφορές: πυρκαγιά, προσάραξη, βύθιση, σύγκρουση, συμμετοχή σε γενική αβαρία και άλλους σχετικούς κινδύνους που προέρχονται από ατύχημα (γεγονός τυχαίο, ανεξάρτητο από τη θέληση κάποιου, με άμεση συνέπεια τις υλικές ζημίες των ασφαλισμένων αντικειμένων).
Από τις προαναφερόμενες ρήτρες, οι συνήθως χρησιμοποιούμενες είναι η Ρήτρα A & C. Επιπλέον οι ρήτρες αυτές μπορούν να διευρυνθούν με επιπλέον ασφαλιστικές καλύψεις όπως για παράδειγμα:
  • κινδύνων πολέμου
  • απεργιών
  • κακόβουλων ενεργειών
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και για να βρούμε μαζί την λύση που σας ταιριάζει !
//statusinsurance.gr/wp-content/uploads/2018/11/iStock-533351976.jpg